България Ивайловград

Ивайловград като селище се формира в края на XVI и началото на XVII век. В началото там живеят само гърци. През 1823 г църковната енория включва 10 села с гръцко и българско население.

Ивайловград (Ортакьой) като селище се формира в края на XVI и началото на XVII век. В началото там живеят само гърци. През 1823 г църковната енория включва 10 села с гръцко и българско население. В края на 19-ти и началото на 20-ти век, градът е търговски център с около 2000 жители и основен поминък е бакърджийството, калайджийството, бубарството, шивачеството и сусамомасларството.

След размяната на населението през 1924 г, традиционните връзки с Димотика и Одрин се прекъсват.

Днес Ивайловград е център на община със запазени каменни къщи с покриви от тикли и традиции в производството на вино, тютюн и сусамов тахан.

Площ:
46.12 км²
Надм.вис.:
104 м
Население:
6012
Област:
Хасково